Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранен рамков договор за услуги в каскаден ред за по-добри дейности, свърз...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Дата на публикация в TED:
12/04/2021
Краен срок за получаване на оферти:
01/06/2021
Статус:
Затворена
Информация
MARE/2021/OP/0001
Многостранен рамков договор за услуги в каскаден ред за по-добри дейности, свързани с регулирането относно Споразуменията за...
Предметът на тази покана за участие в търг е рамков договор за услуги (FWC) в каскаден ред за по-добри дейности, свързани с регулирането относно Споразуменията за партньорство в областта на рибарството (SFPA) в ГД „Морско дело и рибарство“.Този рамков договор е насочен към:1) ретроспективни оценки, включително проверки на пригодността;2) бъдещи оценки, включително оценки на въздействието;3) консултации със заинтересованите страни, и4) оценка на разходите и ползите, свързани със съществуващите и бъдещите политики и/или регулаторни мерки, по-специално по отношение на административната тежест.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
3,000,000.00 EUR
3,000,000.00 EUR
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/04/2021 23:59
01/06/2021 16:00
03/06/2021 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 067-172696
Обявление за поръчка
07/04/2021 00:00