Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на временни услуги за ЕОБХ
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
22/03/2021
Краен срок за получаване на оферти:
25/05/2021
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/HUCAP/2021/03
Осигуряване на временни услуги за ЕОБХ
Целта на тази покана за участие в търг е осигуряването на временни услуги за ЕОБХ. Резултатът от процедурата ще бъде каскаден рамков договор.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Най-добро съотношение качество/цена
14,000,000.00 EUR
14,000,000.00 EUR
79620000
ITH52
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/03/2021 00:00
25/05/2021 14:30
26/05/2021 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 089-226850
Поправка
07/05/2021 00:00
2021/S 084-213109
Поправка
30/04/2021 00:00
2021/S 065-161709
Поправка
02/04/2021 00:00
2021/S 056-140308
Обявление за поръчка
22/03/2021 00:00