Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване, доставка и оценка на програма за развитие на лидерството за ръково...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
22/03/2021
Краен срок за получаване на оферти:
03/05/2021
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/HUCAP/2021/02
Разработване, доставка и оценка на програма за развитие на лидерството за ръководните кадри на ЕОБХ
Основната цел на настоящата процедура за обществена поръчка е да се избере доставчик за разработване, доставка и оценяване на програма за развитие на лидерството за ръководните кадри на ЕОБХ през следващите 4 години. Компонентите на програмата могат да бъдат посещавани също и от служители на длъжности като ръководители на програми, главни научни съветници и бизнес партньори в областта на човешки ресурси.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Най-добро съотношение качество/цена
2000000.00 EUR
2000000.00 EUR
73000000
ITH52
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/03/2021 00:00
03/05/2021 14:30
04/05/2021 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 056-140307
Обявление за поръчка
22/03/2021 00:00