Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по изготвяне и редактиране за продукти за разпространение на Евростат
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
04/08/2021
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2021
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/LUX/2021/OP/0006
Услуги по изготвяне и редактиране за продукти за разпространение на Евростат
Настоящата покана за участие в търг обхваща дейности, свързани с услуги по изготвяне и редактиране за продукти за разпространение на Евростат.Услугите в областта на статистиката, които са включени в предмета на настоящата покана за участие в търг, са разделени на следните обособени позиции:— обособена позиция 1: създаване на продукти за разпространение на Евростат;— обособена позиция 2: редакторски услуги за раздел „What's new“ (какво е ново) на интернет страницата на Евростат.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
3,056,800.00 EUR
79800000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/08/2021 00:00
30/09/2021 16:00
04/10/2021 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Създаване на продукти за разпространение
При тази обособена позиция са комбинирани статистическа и редакторска работа в различни статистически области. Изпълнителят трябва да определи съответните данни и да анализира тези данни по такъв начин, че да могат да бъдат изведени най-подходящите заключения. Изпълнителят също трябва да представи резултатите по ясен, разбираем и привлекателен начин, като изготви и добави съответните висококачествени илюстрации, подкрепящи заключенията.От изпълнителя се очаква да изготви нови статии и публикации „Statistics Explained“ и да преразгледа и актуализира съществуващите статии „Statistics Explained“, и да въведе съдържанието на статиите в „Statistics Explained“.
Партида 2
Редакторски услуги на уебсайта на Евростат
Целта на поръчката е да се изготвят и публикуват статии и визуални изображения при сравнително кратко (няколко дни) предизвестие. Това включва анализ на данни за идентифициране на посланията и за постигане на съответствие с потребностите на целевата аудитория, редакторски услуги, графичен дизайн и публикуване на интернет страницата. За тази цел Евростат има нужда от услуги по изготвяне на статистически статии в журналистически стил за потребители, които не са експерти, извличане на данни от базата данни на Евростат и създаване на аудио-визуални материали за социални медии (текущи платформи на Евростат: Twitter, Facebook и Instagram).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 149-395439
Обявление за поръчка
04/08/2021 00:00