Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно пестеливи иновации и реинженеринг на традиционни технологии.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Дата на публикация в TED:
05/05/2015
Краен срок за получаване на оферти:
26/06/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
2015/RT/D1/OP/PP-02381-2015.
Проучване относно пестеливи иновации и реинженеринг на традиционни технологии.
Проучване относно концепция за пестеливи иновации от индустриална гледна точка. Оценка на потенциала за пестеливи иновации за конкурентоспособността и икономическото развитие на Европа в контекста на европейските политики (научни изследвания и иновации, промишлени, регионални и др.). Анализ на различни възможности на публични и частни стратегии за създаване на работни места и растеж.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
05/05/2015 00:00
N/A
26/06/2015 23:59
13/07/2015 09:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 086-154254
Обявление за поръчка
05/05/2015 00:00