Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за предоставяне на подкрепа във връзка с прилагането на Директ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
30/04/2015
Краен срок за получаване на оферти:
15/06/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.1/SER/2015/0011.
Поръчка за услуги за предоставяне на подкрепа във връзка с прилагането на Директива на Съвета от 12.12.1991 г. за опазване на водите...
Целта на тази поръчка за услуги е да подпомогне ГД „Околна среда“ по отношение на технически, научни и социално-икономически аспекти на използването и управлението на хранителни вещества в селскостопанския сектор и да подпомага Комисията при нейното задължение да наложи Директивата относно нитратите. По-специално, поръчката за услуги ще разгледа специфичните нужди, свързани с:— предоставяне на научна, социално-икономическа и техническа консултация на ad hoc основа по въпроси, свързани пряко или непряко с Директивата относно нитратите,— изготвяне на доклади относно научни, технически и социално-икономически въпроси, отнасящи се до използването и управлението на хранителни вещества, включително до прилагането на Директивата относно нитратите,— анализ и коментар на докладите, предоставени пред Комисията, в контекста на ограничението, предоставено в съответствие с приложение III.2 буква б) от Директивата относно нитратите,— предоставяне на необходимите обстоятелства за Комисията да изготви подробни и обобщителните доклади относно прилагането на Директивата относно нитратите на ниво ЕС, въз основа на докладите, представени от държавите-членки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
30/04/2015 00:00
N/A
05/06/2015 16:30
08/06/2015 00:00
15/06/2015 16:00
29/06/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 084-148670 Обявление за поръчка 30/04/2015 00:00