Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за придобиване на рекламни материали — OLAF D4 99 2021
Възлагащ орган:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Дата на публикация в TED:
23/04/2021
Краен срок за получаване на оферти:
04/06/2021
Статус:
Затворена
Информация
OLAF/2021/OP/0002
Рамков договор за придобиване на рекламни материали — OLAF D4 99 2021
Тази покана за участие в търг има за цел сключване на рамков договор за доставка на рекламни материали, разделен на 2 отделни обособени позиции.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
700,000.00 EUR
39294100
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/04/2021 00:00
04/06/2021 16:00
07/06/2021 12:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Обособена позиция 1: Редовни рекламни артикули
Рамков договор за закупуване на рекламни материали — OLAF D4 99 2021 — Обособена позиция 1: Редовни рекламни артикули. Поръчката обхваща също така доставката на текстил и светлоотразителен текстил, както и други подобни артикули.
Партида 2
Обособена позиция 2: Медали и преспапиета
Рамков договор за закупуване на рекламни материали — OLAF D4 99 2021 — Обособена позиция 2: Медали и преспапиета, и подобни артикули.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 098-252211
Поправка
21/05/2021 00:00
2021/S 079-199120
Обявление за поръчка
23/04/2021 00:00