Данни на покана за участие в търг

Nouvelle version du modèle d'offre financière: 5.Offre - Annexe II OILLUX2021OP0004 v2_001
Заглавие:
Здравни проверки в Люксембург
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
03/08/2021
Краен срок за получаване на оферти:
14/09/2021
Статус:
Затворена
Информация
OIL/LUX/2021/OP/0004
Здравни проверки в Люксембург
Провеждане на здравни проверки на хранителните продукти, въздуха, водата, повърхностите и пясъка, и извършване на одити по отношение на хигиената в кухните и кафенетата в сградите, които са заемани или които предстои да бъдат заемани от европейските институции във Велико херцогство Люксембург.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Само един лот
1
Рамково споразумение
71317200
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/08/2021 00:00
14/09/2021 16:00
15/09/2021 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Здравна проверка на качеството на храните.
Обособена позиция 1: Хранителни продукти— точка I: здравна проверка на качеството на храните, въз основа на определена програма за проверки;— точка II: всякакви допълнителни проверки, които ще се извършват;— точка III: техническа помощ, която да се предостави на институциите.
Партида 2
Здравна проверка на качеството на водата.
Обособена позиция 2: Вода— точка I: здравна проверка на качеството на водата, въз основа на определена програма за проверки;— точка II: всякакви допълнителни проверки, които ще се извършват;— точка III: техническа помощ, която да се предостави на институциите.
Партида 3
Проверка относно хигиената в помещенията и оборудването (повърхности), качеството на околния въздух и в услугите по кетъринг,...
Обособена позиция 3: Повърхности, въздух и пясък— точка I: проверка въз основа на определена програма за проверки;— точка II: всякакви допълнителни проверки, които ще се извършват;— точка III: техническа помощ, която да се предостави на институциите.
Партида 4
Одити по отношение на хигиената.
Обособена позиция 4: одити по отношение на хигиената— точка I: одит;— точка II: техническа помощ, която да се предостави на институциите.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 148-392751
Обявление за поръчка
03/08/2021 00:00
Свързани покани за участие в търг
Референтен номер на търг Заглавие Вид обявление
OIL.06/PO/2017/024.
Здравни проверки.
Обявление за поръчка