Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Управление на столова за EASO
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
07/04/2021
Краен срок за получаване на оферти:
13/05/2021
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2020/817
Управление на столова за EASO
Целта на този договор за концесия е управлението на столовата на EASO от икономически оператор, предлагащ услуги по обслужване на столова и избор на здравословни, балансирани и вкусни храни за персонала на EASO, други човешки ресурси и посетители/гости в седалището на EASO в Малта. Пълно описание е предоставено в тръжните документи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
1,600,000.00 EUR
1,600,000.00 EUR
55000000
MT
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/04/2021 00:00
13/05/2021 16:00
14/05/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 067-172683
Обявление за поръчка
07/04/2021 00:00