Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на консултации и услуги в подкрепа на трансграничните дейности в об...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
12/04/2021
Краен срок за получаване на оферти:
13/05/2021
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1620
Предоставяне на консултации и услуги в подкрепа на трансграничните дейности в областта на сградите и логистиката
Целта на тази покана за участие в търг е осигуряване на съветнически и консултантски услуги за подпомагане на трансверсалните дейности в областта на сградите и логистиката; съветническите и консултантските поръчки, произтичащи от тази покана за участие в търг (CfT) с външни доставчици, трябва да имат за цел да се гарантира, че има трансверсална помощ, която по най-ефективния начин носи добавена стойност за услугите във връзка със съоръженията, предоставяни от отдел BLD като цяло.С други думи, поръчките за услуги на консултанти и съветници, включени в тази процедура за обществена поръчка, ще помогнат основно да се изпълнят целите на мисията и да се подобри работата на отдела като „доставчик на вътрешни услуги“ в ЕИБ. Настоящото споразумение може да се използва и от други отдели на ЕИБ и Дирекцията, и от ЕИФ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Най-добро съотношение качество/цена
4,000,000.00 EUR
4,000,000.00 EUR
71315210
LU
Additional CPV Supplementary CPV
71315210
71315200
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/04/2021 00:00
13/05/2021 15:00
17/05/2021 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 070-177232
Обявление за поръчка
12/04/2021 00:00