Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Закупуване на аксесоари за баджове
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
21/04/2021
Краен срок за получаване на оферти:
11/06/2021
Статус:
Затворена
Информация
UCA 21/003
Закупуване на аксесоари за баджове
Предметът на поръчката е закупуването на аксесоари за баджове.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
Най-ниска цена
35121300
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
35123400
39294100
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/04/2021 00:00
11/06/2021 15:00
14/06/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 092-237150
Поправка
12/05/2021 00:00
2021/S 081-207376
Поправка
27/04/2021 00:00
2021/S 077-195909
Обявление за поръчка
21/04/2021 00:00