Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за инспекция, поддръжка и монтиране на оборудване за пр...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
30/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
03/11/2021
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2021/OP/0605
Рамков договор за услуги за инспекция, поддръжка и монтиране на оборудване за предпазване от падане
Поръчката ще позволи периодичната инспекция и корективна поддръжка на системите и устройствата за предпазване от падане на обекта в Испра, за които не се изисква разрешително от производителя (както е определено от стандарт EN 365), монтирането на нови системи и устройства за предпазване от падане и други свързани помощни продукти, в съответствие с действащото законодателство, което не изисква от производителя да извършва поддръжка и периодични проверки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-ниска цена
200000.00 EUR
200000.00 EUR
50800000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
50800000
35113000
44212300
Условия за участие
Моля, направете справка с документите по поръчката, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/07/2021 00:00
03/11/2021 16:00
05/11/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 208-543136
Поправка
26/10/2021 00:00
2021/S 199-517895
Поправка
13/10/2021 00:00
2021/S 183-474865
Поправка
21/09/2021 00:00
2021/S 146-384551
Обявление за поръчка
30/07/2021 00:00