Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамкови договори за услуги за предоставяне на подкрепа в областта на здравеопазв...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
19/04/2021
Краен срок:
29/06/2021
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2021/OP/0673
Рамкови договори за услуги за предоставяне на подкрепа в областта на здравеопазването, безопасността и околната среда в...
Отделът за сигурност и безопасност към отдел Р към Съвместния изследователски център в Испра възнамерява да разчита на помощ от външни консултанти в подкрепа на поддръжката на своите високи стандарти в областта на здравеопазването и безопасността на работното място, личната сигурност и околната среда. Целта на рамковите договори за услуги ще бъде да се предоставят помощни услуги на Службата по безопасност при изпълнението на мерките, предвидени от италианското законодателство относно здравеопазването и безопасността на работното място (по-специално D.Lgs. 81/2008), както и предоставяне на подкрепа за Службата по инспекция в областта на безопасността (като например безопасност на работното място и лична сигурност) и инспекции на околната среда, при прилагането на съответните разпоредби, които са в сила на територията на Италия, разпоредбите, които също се прилагат на обекта на JRC в Испра съгласно Закон 906/1960, по които е бил създаден обектът в Испра.
Услуги
Планирана покана за участие в търг с публикация в ОВ S
Затворена
Проверен
Не е приложимо
N/A
3220000.00 EUR
71317210
Условия за участие
Важни събития
19/04/2021 00:00
29/06/2021 10:00
12/05/2021
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Здраве и безопасност при работа
Консултантски услуги за здраве и безопасност на работното място в подкрепа на Службата по безопасност.
Партида 2
Инспекции на безопасността и околната среда
Консултантски услуги за Службата по безопасност и околна среда.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 075-190606
PIN
19/04/2021 00:00
Свързани покани за участие в търг
Референтен номер на търг Заглавие Вид обявление
JRC/IPR/2021/OP/0673
Contratti quadro di servizi per la fornitura di assistenza nel campo della salut...
Contract Notice