Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за доставка на консумативи и реактиви, които да бъдат използвани ...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
06/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
20/07/2015
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2015/I.3/0019/OC.
Рамков договор за доставка на консумативи и реактиви, които да бъдат използвани в инструмента QX200™ Droplet Digital™ PCR system на Bio-Rad.
Отделът по молекулярна биология и геномика (MBG) в Института за здравеопазване и защита на потребителите (IHCP) хоства Референтната лаборатория на Европейския съюз за генно модифицирани храни и фуражи (EU-RL GMFF, Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета), която валидира аналитичните методи за откриване, идентификация и количествено определяне на генетично модифицирани организми (ГМО) в храните и фуражите.Количествената полимеразна верижна реакция (qPCR) до днес бe отлична стандартна технология в областта на рутинните анализи за наличие на ГМО в храните и във фуражите и EU-RL GMFF използваше qPCR за валидиране на около 60 метода за качествено откриване на генетично модифицирани организми.В днешно време на преден план е все повече една нова технология на базата на PCR – цифровата PCR. Нейната версия за цифрова полимеразна верижна реакция за капчици (ddPCR) от марка Bio-Rad QX200, закупена от Европейската референтна лаборатория (EURL), разполага с капацитет за разделяне на проба на до 20 000 едновременни реакции, като по този начин се предоставя потенциал за по-висока прецизност и много ниска чувствителност без изисквания за използване на сертифицирани референтни материали. Такава технология има потенциала да навлезе в по-рутинна употреба за откриване и количествено определяне на генетично модифицирани организми в проби от лаборатории за тестване за генетично модифициране.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
06/06/2015 00:00
N/A
20/07/2015 23:59
24/07/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 119-216340
Поправка
24/06/2015 00:00
2015/S 108-195066
Обявление за поръчка
06/06/2015 00:00