Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Всеобхватен преглед на инвентаризациите на парникови газове на държавите-членки ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
05/05/2015
Краен срок за получаване на оферти:
17/06/2015
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.1/SER/2015/0004.
Всеобхватен преглед на инвентаризациите на парникови газове на държавите-членки съгласно Решението за разпределяне на...
Основната цел на поръчката за услуги е да се подпомогне всеобхватния преглед на инвентаризациите на парникови газове на държавите-членки през 2016 г., да се гарантира, че Европейската комисия разполага с точна, надеждна и проверена информация относно годишни емисии на парникови газове, да се определи съответствие с целите на ESD и да се изпълнят задълженията на Европейската комисия по член 27 на Регламента за механизма за мониторинг.Второстепенната цел на поръчката за услуги е да се създадат възможности за избрани държави-членки с оглед на укрепване на докладването им относно инвентаризацията на парникови газове, като се използват насоките на IPCC 2006.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
05/05/2015 00:00
N/A
17/06/2015 16:00
29/06/2015 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 086-154253 Обявление за поръчка 05/05/2015 00:00