Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработка и поддръжка на интерактивни уеб приложения
Възлагащ орган:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Дата на публикация в TED:
20/04/2021
Краен срок за получаване на оферти:
26/05/2021
Статус:
Затворена
Информация
AO/DRS/ASIA/IWADES/004/21
Разработка и поддръжка на интерактивни уеб приложения
Предоставяне на ИКТ услуги, свързани с разработването, поддръжката и подкрепата на уеб приложения, както и свързани информационни системи. Обемът на услугите за 4 години се оценява на 800 човекодни.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.cedefop.europa.eu
Най-добро съотношение качество/цена
72000000
EL
Условия за участие
Вж. документите за обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/04/2021 00:00
26/05/2021 15:59
27/05/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 076-193268
Обявление за поръчка
20/04/2021 00:00