Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно водорода в пристанища и промишлени крайбрежни зони
Възлагащ орган:
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Дата на публикация в TED:
06/05/2021
Краен срок за получаване на оферти:
22/06/2021
Статус:
Затворена
Информация
FCH / OP / Contract 300
Проучване относно водорода в пристанища и промишлени крайбрежни зони
Предметът на настоящата покана за участие в търг е предоставянето на проучване, обхващащо следния набор от задачи:Задача 1: Оценка на търсенето на водород в пристанищата и индустриалните крайбрежни зони;Задача 2: Създаване на Европейска пътна карта относно водородните станции на пристанищата;Задание 3: Установяване на икономически прогнози за възможните бизнес модели и условия, необходими за прехода към индустрии с водород от възобновяеми енергийни източници в пристанищата;Задача 4: Разработване на целеви проучвания за изготвяне на концепции за доставка на водород и използването му в пристанищата;Задача 5: Предоставяне на услуги за научни изследвания и иновации, регламенти, кодекси и стандарти (RCS), политики и регулаторни дейности, необходими за по-бързо усвояване на водорода от възобновяеми енергийни източници в пристанищата и крайбрежните зони;Задача 6: Стимулиране на задвижването чрез събиране на заинтересованите страни от пристанищата в рамките на мрежа от организации с общи интереси за по-дългосрочна перспектива за напредък и събиране/централизиране на пътните карти за индивидуални пристанища в цялостна структура на водородните пристанища в Европа.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8308
Най-добро съотношение качество/цена
600000.00 EUR
600000.00 EUR
73000000
BE
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/05/2021 00:00
22/06/2021 17:00
24/06/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 088-226763
Обявление за поръчка
06/05/2021 00:00