Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно икономическия потенциал на периферните изчисления при интелиге...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
06/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
03/09/2021
Статус:
Затворена
Информация
CNECT/2021/OP/0026
Проучване относно икономическия потенциал на периферните изчисления при интелигентния интернет на нещата в бъдеще
Целта на проучването е да се анализират икономическите възможности на Европа и да се извлекат солидни икономически данни, както и бъдещо разработване на политика за цифрови, индустриални и екологосъобразни стратегии на Европа. Нашите цели са:1) да се определят и измерят силните страни, слабите страни, възможностите и предизвикателствата на европейските заинтересовани страни и тяхната конкурентоспособност в непрекъсната облачна среда със силен растеж в периферията;2) да се даде количествена оценка въз основа на обхватни и надеждни данни на икономическите възможности на Европа като цяло и в четири важни вертикални области: мобилност, селско стопанство, енергетика и производство;3) да се представят сценарии във въпросните сектори, които демонстрират екологични и екологосъобразни ползи от укрепването на периферните изчисления;4) да се обсъди въздействието на периферните изчисления в контекста на европейските стратегии за данните и индустриалните и екологосъобразните стратегии;5) да се определи и оцени потенциалното въздействие на европейските мерки на програмно и политическо равнище, за да се подкрепи тази възможност за европейската промишленост.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-for-tenders
Най-добро съотношение качество/цена
300000.00 EUR
300000.00 EUR
73000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/07/2021 00:00
03/09/2021 16:00
07/09/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 128-338445
Обявление за поръчка
06/07/2021 00:00