Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преглед на съдържанието и представянето на докладите на Палатата (KPI 3).
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
07/05/2015
Краен срок за получаване на оферти:
18/06/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
AO 354
Преглед на съдържанието и представянето на докладите на Палатата (KPI 3).
Предметът на тази покана за участие в търг е сключването на 1 от 2 директни договора за услуги, които ще се извършват едновременно от 2-ма различни изпълнители: 1 съставен от академичната общност, а другият от сектора по одитиране и свързани услуги. Това означава, че само 1 партида може да бъде възложена на изпълнител, дори ако изпълнителят кандидатства и за двете партиди. Изпълнителите ще извършат преглед на съдържанието и представянето на докладите на Европейската сметна палата. Едни и същи правни и договорни разпоредби се прилагат и за двете партиди.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
07/05/2015 00:00
11/06/2015 23:59
18/06/2015 23:59
19/06/2015 00:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Академичен преглед на съдържанието и представянето на докладите на Палатата
Предметът на тази покана за участие в търг е сключването на директен договор за услуги с независим външен експерт. Само 1 партида може да бъде възложена на изпълнител, дори ако изпълнителят кандидатства и за двете партиди. Изпълнителят ще извърши преглед на съдържанието и представянето на докладите на Палатата.
Партида 2
Преглед на съдържанието и представянето на докладите на Палатата (сектор по одитиране и свързани услуги)
Предметът на тази покана за участие в търг е сключването на директен договор за услуги с независим външен експерт. Само 1 партида може да бъде възложена на изпълнител, дори ако изпълнителят кандидатства и за двете партиди. Изпълнителят ще извърши преглед на съдържанието и представянето на докладите на Палатата.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 226-410604
Поправка
21/11/2015 00:00
2015/S 088-157967
Обявление за поръчка
07/05/2015 00:00