Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги на временен персонал
Възлагащ орган:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Дата на публикация в TED:
12/05/2021
Краен срок за получаване на оферти:
11/06/2021
Статус:
Затворена
Информация
EUOSHA/2021/OP/F/SE/0155
Осигуряване на услуги на временен персонал
Осигуряване на услуги на временен персонал.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
600,000.00 EUR
600,000.00 EUR
79621000
ES213
Additional CPV Supplementary CPV
79621000
Условия за участие
Моля, направете справка с интернет адреса, указан в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/05/2021 00:00
11/06/2021 13:00
15/06/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 092-237139
Обявление за поръчка
12/05/2021 00:00