Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно сребърната икономика – SMART 2015/0038.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
30/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
17/08/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2015/0038.
Проучване относно сребърната икономика – SMART 2015/0038.
Предметът на поръчката е да анализира и да определи количествено цялостния потенциал и условията за създаване на нови европейски работни места и растеж, асоциирани с базирани на ИКТ иновации, свързани с демографските промени. Това включва цялостна оценка на потенциалния размер на Европейската сребърна икономика от този момент до 2025 г. от гледна точка на въздействието върху пазарите, потенциала за икономически растеж и БВП, предоставяне на общ поглед върху настоящите и планирани инициативи, свързани със сребърната икономика в Европа, разработване на 10-те най-обещаващи случаи в рамките на Европейската сребърна икономика, където иновацията може да създаде нови работни места и икономически растеж и осигуряване на политически препоръки на ниво ЕС относно това, как най-добре да се развие Европейската сребърна икономика.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
30/06/2015 00:00
N/A
17/08/2015 16:00
26/08/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 132-241777 Поправка 11/07/2015 00:00
2015/S 123-224381 Обявление за поръчка 30/06/2015 00:00