Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на временно наети работници за EASO в Испания
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
13/08/2021
Краен срок за получаване на оферти:
28/10/2021
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2021/868
Осигуряване на временно наети работници за EASO в Испания
Предметът на тази покана за участие в търг е осигуряването на временно наети работници за EASO в Испания.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
14,000,000.00 EUR
14,000,000.00 EUR
79620000
ES
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/08/2021 00:00
28/10/2021 16:00
29/10/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 203-528979
Поправка
19/10/2021 00:00
2021/S 183-474857
Поправка
21/09/2021 00:00
2021/S 156-410637
Обявление за поръчка
13/08/2021 00:00