Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор относно помощни дейности по Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европей...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
07/05/2015
Краен срок за получаване на оферти:
22/06/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.A.2/FRA/2015/0013.
Рамков договор относно помощни дейности по Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20.11.2013 г. относно...
Общата цел на поръчката е да се подпомогне Комисията на различни етапи от прилагането на Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета („SRR“). По-конкретно, целите на поръчката включват:i. подпомагане на Комисията при организирането на информационни дейности за временно предоставяне на услуги на помощен отдел за предварително определени държави с потенциал за подаване на голям брой заявления от съоръжения за рециклиране на кораби до европейския списък на съоръжения за рециклиране на кораби;ii. подпомагане на Комисията при организирането на семинари, насочени към сертифициращи органи на учреждения за рециклиране на кораби (т. нар. независими проверяващи);iii. събиране на становищата на заинтересовани лица и на експерти от държавите-членки относно аспекти на SRR, които могат да изискват допълнително изясняване и обработката на данните, получени от проектодокументи с насоки;iv. подпомагане на Комисията при разглеждането на заявления до европейския списък, подадени от учрежденията за рециклиране на кораби, намиращи се извън ЕС;v. извършване на проверки на обекта на изброените съоръжения под надзора на Комисията и в сътрудничество с компетентните органи на третата държава, в която е разположено съоръжението за рециклиране на кораби.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
07/05/2015 00:00
N/A
22/06/2015 16:00
06/07/2015 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 088-157970 Обявление за поръчка 07/05/2015 00:00