Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подход за интеграция за финансиране на биологичното разнообразие: оценка на резу...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
09/05/2015
Краен срок за получаване на оферти:
23/06/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.3/ETU/2015/0014.
Подход за интеграция за финансиране на биологичното разнообразие: оценка на резултатите и анализ на възможностите за бъдещето.
Общата цел на проучването е да се направи оценка на възможните начини да се повиши ефективността на подхода за интегриране за финансиране на биологичното разнообразие и да се проучат допълнителни възможности за увеличаване на финансовата подкрепа за природата и биоразнообразието на ЕС. Проучването трябва да предостави възможности за увеличаване ефективността на текущото създаване на финансови възможности, включително чрез потенциални подобрения и/или промени в ръководенето и управлението, както и допълнителни подходи (заделяне на средства за природата и биоразнообразието, увеличаване на мащаба на програма LIFE, допълнителен специален фонд). Изследването трябва също да определи икономически инструменти, които могат да се използват по взаимно допълващ се начин, като подобрения на съществуващите инструменти на ЕС, по-специално онези икономически инструменти, които не са били проучени от перспективата на ЕС досега. Въз основа на резултатите на проучването, трябва да е възможно също да се идентифицират подходящи комбинации от политики за по-ефективна подкрепа от разнообразни източници за биоразнообразието на ЕС в бъдеще. Проучването ще обърне специално внимание на финансирането на мрежата Натура 2000, като се има предвид правно обвързващото естество на ЕС по тези области. То трябва да проучи кои механизми за финансиране са по-подходящи за специфичните нужди на Натура 2000 и при какви условия те могат да бъдат най-ефективни.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
09/05/2015 00:00
N/A
23/06/2015 16:00
07/07/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 090-160907 Обявление за поръчка 09/05/2015 00:00