Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Чартиране на офшорни патрулни плавателни съдове в областта на рибарството
Възлагащ орган:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Дата на публикация в TED:
23/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
15/09/2021
Статус:
Затворена
Информация
EFCA/2021/OP/02
Чартиране на офшорни патрулни плавателни съдове в областта на рибарството
Целта на поръчката е чартиране на офшорни патрулни плавателни съдове в областта на рибарството от EFCA.За обособена позиция 1 трябва да се предложат 2 плавателни съда;За обособена позиция 2 трябва да се предложи един плавателен съд.Съдът ще се използва основно като патрулен плавателен съд в областта на рибарството, т.е. платформа, от която упълномощени инспектори в областта на рибарството ще се качват и ще извършват мониторинга и проверката на риболовни съдове и свързаните с тях помощни и транспортни съдове в международните води, водите на държави от ЕС и водите на държави извън ЕС. С оглед на възможните универсални операции в рамките на европейското сътрудничество в областта на функциите на бреговата охрата, плавателният съд ще се предоставя също и за операции, различни от инспекцията и контрола на рибарството. По-конкретно универсалните операции може да се състоят от, inter alia, осигуряване на помощ и подкрепа по време на ситуации по търсене и спасяване, реагиране при замърсяване и гарантиране на прилагането на приложимото законодателство.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
2
Рамково споразумение
90,000,000.00 EUR
60650000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/07/2021 00:00
15/09/2021 15:00
16/09/2021 15:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Чартиране на офшорни патрулни плавателни съдове в областта на рибарството — 2 плавателни съда
Два офшорни патрулни плавателни съда в областта на рибарството основно ще бъдат разгърнати във водите на ЕС, както и в зони, обхванати от регионалните организации за управление на рибарството (RFMO) в северната част на Атлантическия океан, във водите на Европейския съюз в северната част на Атлантическия океан и ако е разрешено, във водите на държави извън ЕС.
Партида 2
Чартиране на офшорни патрулни плавателни съдове в областта на рибарството — 1 плавателен съд
Един офшорен патрулен плавателен съд за разгръщане основно в Средиземно море, Черно море и източната част на Атлантическия океан.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 141-371571
Обявление за поръчка
23/07/2021 00:00