Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Oбсерватория за нововъведения в бизнеса.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
23/06/2012
Краен срок за получаване на оферти:
10/09/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
Business Innovation Observatory
Oбсерватория за нововъведения в бизнеса.
Европейската комисия желае да сключи договор за услуги за обсерваторията за нововъведения в бизнеса, с цел редовно предоставяне на европейските политици на анализ и проучване на най-новите тенденции, дейности и модели на нововъведения в бизнеса. Аналитичния акцент ще бъде поставен върху микро перспективата на бизнеса във връзка с макро-институционалния, политически, социално-икономически, юридически и политически контекст. Анализът ще бъде допълнен чрез разработване на подходящи политически препоръки на европейско и национално ниво. Инструментът трябва да се разглежда като допълнение към други количествени аналитични инструменти, по-специално към таблото на Съюза за иновации на Комисията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
23/06/2012 00:00
10/09/2012 23:59
10/09/2012 16:30
20/09/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 119-195890
Обявление за поръчка
23/06/2012 00:00