Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Застраховка гражданска отговорност в тесен смисъл, в случай на пожар и експлозия
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
06/10/2021
Краен срок за получаване на оферти:
08/11/2021
Статус:
Затворена
Информация
OIB/2021/OP/0040
Застраховка гражданска отговорност в тесен смисъл, в случай на пожар и експлозия
Настоящата поръчка цели покритието на евентуални материални или телесни щети, причинени на трети страни от пожар и/или експлозия в някоя от сградите на възложителите, както е предвидено в белгийския закон от 30.7.1979 г. относно превенцията на пожари и експлозии и чрез кралски постановления от 28.2.1991 г. и от 5.8.1991 г. и следващите версии.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Най-ниска цена
66510000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
66516000
66515200
Условия за участие
Моля, вижте документите по поръчката, достъпни на интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/10/2021 00:00
08/11/2021 10:00
09/11/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 194-504094
Обявление за поръчка
06/10/2021 00:00