Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Изследване относно преразглеждането на списъка с критичните суровини.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
09/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
04/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
456/PP/GRO/SME/15/F/S124.
Изследване относно преразглеждането на списъка с критичните суровини.
През юни 2010 г., Европейската комисия публикува експертен доклад (въз основа на проучване), който установява методология за идентифициране на (неенергиен и нехранителен материал) суровини, които се считат за критични за ЕС. Ключови суровини са тези суровини, които имат висока икономическа важност за ЕС в съчетание с висок риск, свързан с тяхното доставяне. През 2011 г. първия списък с ключови суровини бе публикуван посредством Съобщение на Комисията (COM(2011) 25) въз основа на горепосочения експертен доклад. От тогава, Комисията е имала политически ангажимент към държавите-членки и Европейския парламент да публикува списък с критични суровини поне веднъж на всеки 3 години. Последното преразглеждане на списъка на критичните суровини беше проведено през май 2014 г. чрез публикуване на нов експертен доклад и Съобщение на Комисията (COM(2014) 297). Изисква се ново проучване, за да може да се представи следващия доклад и евентуално също така списък на критичните суровини през 2017 г.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
09/06/2015 00:00
N/A
04/09/2015 23:59
14/09/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 109-197418
Обявление за поръчка
09/06/2015 00:00