Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на представителнo обзавеждане.
Възлагащ орган:
EUROJUST
Дата на публикация в TED:
15/05/2015
Краен срок за получаване на оферти:
17/11/2015
Статус:
Затворена
Информация
2015/EJ/07/PR.
Доставка на представителнo обзавеждане.
Евроюст очаква да се премести в своите нови постоянни помещения в Хага в началото на 2017 г. Следователно, обхватът на тази процедура за обществена поръчка е доставката на представително обзавеждане за новите помещения на Евроюст. Представителнoто обзавеждане ще бъде разположено предимно в (полу-)обществените зони, например 12-15 конферентни зали с приблизително 350 места, разположени в централния конферентен район, района на фоайето и на рецепцията, ресторанта, 12-15 заседателни зали за отделите и т.н. Моля, вижте поканата за кандидатстване за повече информация.
Доставки
Ограничен
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
15/05/2015 00:00
16/06/2015 23:59
17/11/2015 16:00
16/06/2015 16:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 093-166455 Обявление за поръчка 15/05/2015 00:00