Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за националните изследвания в областта на храните в съответствие с мето...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
12/05/2015
Краен срок за получаване на оферти:
07/08/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OC/EFSA/DATA/2015/03.
Подкрепа за националните изследвания в областта на храните в съответствие с методологията на ЕС относно менюто (пета подкрепа).
Целта на настоящата процедура по обществена поръчка е да се възложат преки поръчки за услуги на организации от държавите-членки на ЕС, и от Исландия, Норвегия и Швейцария, които имат правителствен мандат за извършване на изследване в областта на храните на национално ниво в периода от 2015 до 2020 г., и не е извършено национално изследване в областта на храните в държавата през последните 5 години за планираната целева група. В резултат на произтичащите поръчки изпълнителят/изпълнителите трябва или да адаптират, или да разработят методология, която да бъде използвана в тези изследвания, съгласно насоките на ЕОБХ по методологията на ЕС относно менюто. Събраните с помощта на поръчките данни относно храните трябва да бъдат достъпни за научноизследователски дейности на ЕОБХ, без ограничения относно тяхното ползване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
12/05/2015 00:00
N/A
07/08/2015 23:59
26/08/2015 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
„Проучване на децата“, което включва обекти от 3 месечни до 9 годишни деца
Цел 1: или да се приспособи, или да се разработи методологията, която ще бъде използвана в националното изследване по отношение на консумацията на храни, съгласно насоките на ЕОБХ по методологията на ЕС относно менюто, и да се подготвят и предоставят на ЕОБХ националните протоколи и свързаните документи, както и да се направлява и да се извърши събирането на данни.Цел 2: да се изготвят и прехвърлят към ЕОБХ данни относно консумацията на храни и свързана с това информация, събрана по време на изследването, съгласно изисквания от ЕОБХ формат.
Партида 2
„Проучване на възрастните“, което включва обекти от 10 до 74 годишни
Цел 1: или да се приспособи, или да се разработи методологията, която ще бъде използвана в националното изследване по отношение на консумацията на храни, съгласно насоките на ЕОБХ по методологията на ЕС относно менюто, и да се подготвят и предоставят на ЕОБХ националните протоколи и свързаните документи, както и да се направлява и да се извърши събирането на данни.Цел 2: да се изготвят и прехвърлят към ЕОБХ данни относно консумацията на храни и свързана с това информация, събрана по време на изследването, съгласно изисквания от ЕОБХ формат.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 091-162600
Обявление за поръчка
12/05/2015 00:00