Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Пилотен проект за хуманно отношение към млекодайни животни, включително мерки за...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Дата на публикация в TED:
11/05/2021
Краен срок за получаване на оферти:
08/06/2021
Статус:
Затворена
Информация
SANTE/2021/OP/0005
Пилотен проект за хуманно отношение към млекодайни животни, включително мерки за защита на неотбитите телета от млечна порода и...
Това е пилотен проект от Европейския парламент, който има за цел изготвяне на ясен набор от насоки за добри и най-добри практики за благосъстоянието на млечните юници, крави и телета на базата на надеждни базирани на животните показатели, както и насоки за правилното третиране на млечните крави в края на службата им; и разпространяване на резултатите в произвеждащите млечни продукти държави членки и в тези, засегнати от вътрешната търговия на ЕС с живи неотбити телета.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
700,000.00 EUR
700,000.00 EUR
73210000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
03000000
73210000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/05/2021 00:00
08/06/2021 23:59
09/06/2021 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 091-234560
Обявление за поръчка
11/05/2021 00:00