Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка и поддръжка на течен хроматограф, комбиниран с тройна квадруполна массп...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
01/06/2021
Краен срок за получаване на оферти:
09/07/2021
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2021/OP/1067
Доставка и поддръжка на течен хроматограф, комбиниран с тройна квадруполна масспектрометърна система
Доставка и поддръжка на течен хроматограф, комбиниран с тройна квадруполна масспектрометърна система.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
370,000.00 EUR
370,000.00 EUR
38433100
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
38433100
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/06/2021 00:00
09/07/2021 16:00
13/07/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 117-303772
Поправка
18/06/2021 00:00
2021/S 104-272661
Обявление за поръчка
01/06/2021 00:00