Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Моделиране динамиката на популацията на водни и сухоземни организми като се изпо...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
12/05/2015
Краен срок за получаване на оферти:
30/06/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OC/EFSA/SCER/2015/01.
Моделиране динамиката на популацията на водни и сухоземни организми като се използват динамични енергийни модели: прилагане на...
Общите цели на поръчката, в резултат на настоящата процедура за обществена поръчка, са да моделира динамиката на популацията на водни и сухоземни организми като се използват динамични енергийни модели и да проучи техните потенциални приложения за оценяването на екологичния риск от комбинираното излагане на множество химикали „химически смеси“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
12/05/2015 00:00
N/A
30/06/2015 23:59
10/07/2015 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 091-162596
Обявление за поръчка
12/05/2015 00:00