Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
База данни на концентратор за печатни материали
Възлагащ орган:
European Parliament, DG European Parliamentary Research Service
Дата на публикация в TED:
19/05/2021
Краен срок за получаване на оферти:
21/06/2021
Статус:
Затворена
Информация
EPRS/LIBS/SER/21/013
База данни на концентратор за печатни материали
Абонамент за база данни на концентратор за печатни материали за вътрешно ползване от Европейския парламент.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
1,500,000.00 EUR
1,500,000.00 EUR
92511000
BE / LU
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/05/2021 00:00
21/06/2021 14:00
22/06/2021 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 096-250103
Обявление за поръчка
19/05/2021 00:00