Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Литературен преглед на основна информация за подпомагане на оценката на риска на...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
12/05/2015
Краен срок за получаване на оферти:
31/08/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OC/EFSA/GMO/2015/01.
Литературен преглед на основна информация за подпомагане на оценката на риска на генетично модифицирани растения на базата на...
С тази покана за обществена поръчка ЕОБХ желае да получи изчерпателен литературен преглед по няколко въпроса, свързани с оценяването на риска, определени по време на работната среща на ЕОБХ. Подробни спецификации за всеки от тези въпроси могат да бъдат намерени в раздел 1.4 (по-долу) за 3-те основни области на оценяване на риска на генетично модифицираните организми: молекулярно характеризиране, безопасност на храните и фуражите и безопасност на околната среда. Резултатът от това систематично литературно проучване/литературен преглед ще подкрепи съображенията за оценка на риска за генетично модифицирани растения на базата на РНК-интерференция.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
12/05/2015 00:00
N/A
31/08/2015 23:59
07/09/2015 00:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Литературен преглед на научна информация относно РНК-интерференция за подпомагане на молекулярното характеризиране на...
Молекулярното характеризиране разглежда всички съответни научни данни относно молекулярното характеризиране на генетично модифицирани растения, като например източника и функцията на донорната ДНК, метода на преобразуване, организирането на вмъкнатата ДНК в мястото/местата на вмъкване и експресия и устойчивост на вмъкнатата последователност.
Партида 2
Литературен преглед на научна информация относно РНК-интерференция за подпомагане оценката на риска за храните и фуражите от...
Оценката на риска за храни и фуражи съсредоточава своето оценяване върху агрономическите и фенотипните характеристики, състава, токсичността, алергенността и хранителната стойност на генетично модифицираните растения и/или на производните храни и фуражи.
Партида 3
Литературен преглед на научна информация относно РНК-интерференция за подпомагане на оценката на риска за околната среда от...
Оценката на риска за околната среда разглежда елементи като например промени в устойчивостта (заплевеността) и способността за инвазивност на генетично модифицираното растение; възможността за прехвърляне на ген и последиците за околната среда; взаимодействията между генетично модифицираното растение и целевите и нецелевите организми; ефектите върху биогеохимичните процеси и абиотичната среда; и въздействие на специфичните техники на култивиране, управление и прибиране на реколтата, свързани с култивирането на генетично модифицираното растение.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 212-383987
Поправка
31/10/2015 00:00
2015/S 091-162599
Обявление за поръчка
12/05/2015 00:00