Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
„Услуги относно етични, комуникационни, правни въпроси и въпроси, свързани с уме...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
20/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
01/09/2015
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/DDG/2015/023.
„Услуги относно етични, комуникационни, правни въпроси и въпроси, свързани с уменията и методологично сътрудничество, отнасящо...
Статистическите услуги, които оформят предмета на тази покана за участие в търг, се състоят от една единствена партида и включват „Услуги относно етични, комуникационни, правни въпроси и въпроси, свързани с уменията и методологично сътрудничество, отнасящо се до използването на големи по обем данни в европейската статистика“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
20/06/2015 00:00
24/08/2015 23:59
01/09/2015 16:00
08/09/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 118-212397
Обявление за поръчка
20/06/2015 00:00