Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
ИКТ шкафове, окабеляване и други инфраструктурни елементи
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Дата на публикация в TED:
27/05/2021
Краен срок за получаване на оферти:
05/07/2021
Статус:
Затворена
Информация
2104/C1/D
ИКТ шкафове, окабеляване и други инфраструктурни елементи
Целта на настоящата тръжна процедура е да се предоставят на Европол стоки и услуги, свързани със стандартни и изработени по поръчка ИКТ шкафове за обектите на Европол:— стоки: включват, но без да се ограничават само до стандартни и изработени по поръчка ИКТ шкафове със съответно окабеляване с медни и/ или линии с оптични кабели, както и активни и пасивни инфраструктурни компоненти, включително свързана с тях поддръжка;— услуги: включват, но без да се ограничават само до монтаж на стоки, изпълнение и конфигуриране на софтуер, консултиране, управление на проект, обучение, транспортиране, съхранение и поддръжка (на място и от разстояние), както и всяка друга дейност, свързана с проектиране, изграждане и поддръжка на център за данни, включително почистване на специализиран център за данни. Услугите могат да включват също и управление на проект и консултации, свързани с център за данни и/или ИКТ шкафове, за нови структури, както и разширения на настоящата среда на Европол.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
10,000,000.00 EUR
10,000,000.00 EUR
48800000
NL332
Additional CPV Supplementary CPV
45300000
45314320
30200000
72315000
48820000
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/05/2021 00:00
05/07/2021 15:00
06/07/2021 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 117-303754
Поправка
18/06/2021 00:00
2021/S 101-265557
Обявление за поръчка
27/05/2021 00:00