Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за определяне на потенциални независими външни експерти за оценка на пр...
Възлагащ орган:
European Research Council Executive Agency (ERCEA)
Дата на публикация в TED:
07/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
31/08/2021
Статус:
Затворена
Информация
ERCEA/2021/OP/0007
Подкрепа за определяне на потенциални независими външни експерти за оценка на предложения
На Научния съвет на ERC е възложена задачата да предложи назначаването на независими външни експерти за оценка на сравнителния преглед на научноизследователски проекти на ERC в гранични области.Целта на този софтуер за изкуствен интелект (AI) като услуга (SaaS) е да се осигури набор от софтуерни компоненти на ERCEA, които ще подпомогнат през периода 2021—2025 г. членовете на Научния съвет да определят членове за комисията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
900000.00 EUR
900000.00 EUR
72000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
72000000
72268000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/07/2021 00:00
31/08/2021 11:00
31/08/2021 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 129-341165
Обявление за поръчка
07/07/2021 00:00