Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги по охрана, посрещане и пощенски услуги за Европейската аге...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
23/05/2015
Краен срок за получаване на оферти:
01/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EEA/ADS/15/007.
Осигуряване на услуги по охрана, посрещане и пощенски услуги за Европейската агенция за околната среда.
EАОС възнамерява да сключи рамков договор за услуги за предоставянето на услуги за охрана, посрещане и вътрешни пощенски услуги и за поддръжка на инсталациите за сигурност. Помещенията на ЕАОС са разположени в 2 сгради на Kongens Nytorv 6 (KN6) и Kongens Nytorv 8 (KN8), 1050 Копенхаген, Дания, свързани заедно чрез коридори на приземния етаж и на първия етаж. Общата повърхност на помещенията е приблизително 9 900 m2. Понастоящем около 220 лица работят в ЕАОС.ЕАОС има аларма за контрол на достъпа/на кражби и RVS система, които следва да се поддържат от одобрения доставчик на услуги. От одобрения доставчик на услуги трябва да бъде поддържана автоматична пожарна аларма чрез Dansk Brandteknik A/S. Приложение 7 към тръжните спецификации представя подробно описание на охранителните системи и оборудването.В раздел 6.2 от тръжните спецификации са дадени допълнителни подробности относно задачите за изпълнение.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
23/05/2015 00:00
N/A
01/09/2015 16:00
08/09/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 099-178263
Обявление за поръчка
23/05/2015 00:00