Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за радиомаркиране на наночастици.
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
03/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
14/07/2015
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2015/I.4/0016/OC.
Рамков договор за радиомаркиране на наночастици.
JRC желае да сключи рамков договор, който да обхване следните услуги по облъчване:1. облъчване на различни видове наночастици и наночастици, смесени с литиево съединение;2. облъчване на едрозърнест прах от обогатено сребро - 107;3. облъчване на златни дискове с естествен изотопен състав, предоставени от JRC.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
03/06/2015 00:00
N/A
14/07/2015 23:59
21/07/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 187-337663
Поправка
26/09/2015 00:00
2015/S 105-189923
Обявление за поръчка
03/06/2015 00:00