Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранна техническа поддръжка и строителни дейности и системи за физическа с...
Възлагащ орган:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Дата на публикация в TED:
14/06/2021
Краен срок за получаване на оферти:
20/07/2021
Статус:
Затворена
Информация
PROC/2021/04
Многостранна техническа поддръжка и строителни дейности и системи за физическа сигурност
Поръчката има за предмет многостранна техническа поддръжка и строителни дейности (обособена позиция 1), както и поддръжката на системите за физическа сигурност (обособена позиция 2).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
350000.00 EUR
50700000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/06/2021 00:00
20/07/2021 23:59
21/07/2021 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Многостранна техническа поддръжка и строителни дейности
ESMA възнамерява да сключи рамков договор за предоставяне на следните услуги:— поддръжка на всички технически инсталации и компоненти в помещенията (ОВК инсталации, електрически инсталации, водопровод и канализация и т.н.);— извършване на всички необходими строителни работи през срока на наемане.
Партида 2
Поддръжка на системи за физическа сигурност
ESMA възнамерява да сключи рамков договор за предоставяне на следните услуги:— поддръжката на технически и софтуерни инсталации на системите за видео наблюдение и за контрол на достъпа в помещенията;— извършване на всички работи по подобряване на системите.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 113-295693
Обявление за поръчка
14/06/2021 00:00