Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Създаване и управление на секретариата за инициативата „Корпоративен конвент на ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
22/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
10/09/2021
Статус:
Затворена
Информация
ENER/2021/OP/0013
Създаване и управление на секретариата за инициативата „Корпоративен конвент на ЕС“
Специфичните цели на настоящата поръчка са:1) създаване и управление на секретариат за осъществяване на „Корпоративен конвент на ЕС“, пилотна инициатива за дружества, ангажирани с осъществяването на прехода към чиста енергия и мерки в областта на климата, в допълнение към изискванията;2) разработване и осъществяване на пилотен етап на инициативата, за да се помогне за:— декарбонизация на бизнес сектора, по-специално на МСП, което включва, но не се ограничава до доказана енергийна ефективност, възобновяема енергия и мерки за реагиране на търсенето,— проучване на синергиите между предприятията и местните органи за тази цел,— повишаване на частните инвестиции в технологиите и решенията за изследвания и иновации за чиста енергия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
1750000.00 EUR
1750000.00 EUR
73000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
73210000
73220000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/07/2021 00:00
10/09/2021 16:00
13/09/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 140-371433
Обявление за поръчка
22/07/2021 00:00