Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Характеризиране на изменчивостта на човешкия организъм в токсикодинамиката: Към ...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
18/06/2021
Краен срок за получаване на оферти:
03/09/2021
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/SCER/2021/03
Характеризиране на изменчивостта на човешкия организъм в токсикодинамиката: Към разработване на количествени пътища, водещи до...
Целта на настоящата процедура за обществена поръчка е да се характеризира изменчивостта на човешкия организъм в реакциите на токсикодинамиката (TD) към специфичен клетъчен стрес и пътища на клетъчна смърт, за да се очертаят количествено съответните пътища, водещи до нежелан изход (AOPs) и тези познания да се използват за предлагането на фактори на несигурност (UF) въз основа на механизма и пътя на TD за усъвършенстване и намаляване на несигурността в определянето на HBGV.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
Най-добро съотношение качество/цена
1,600,000.00 EUR
1,600,000.00 EUR
73210000
ITH52
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/06/2021 00:00
03/09/2021 14:30
06/09/2021 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 117-303755
Обявление за поръчка
18/06/2021 00:00