Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Организиране на дни на обучението на ЕС в Украйна
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
30/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
20/09/2021
Статус:
Затворена
Информация
EEAS/DELUKRK/2021/OP/0029
Организиране на дни на обучението на ЕС в Украйна
Организиране на поредица от дни на обучението на ЕС (EUSD, наименование на украински ЄВРОШКОЛИ) в Украйна, насочени към ученици и работни посещения, и разширяване на обхвата на бъдещите знания относно Европа на младите хора/предоставяне на нови възможности за осъществяване на EUSD в Украйна:• разработване и поддържане на онлайн (уеб) платформа (Online University);• създаване на виртуални класни стаи;• организиране на уебинари;• нови онлайн и офлайн формати/разширяване на EUSD към новите целеви аудитории: ученици от началния и гимназиалния етап на обучение.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en
Най-добро съотношение качество/цена
800,000.00 EUR
800,000.00 EUR
80000000
UA
Additional CPV Supplementary CPV
80000000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/07/2021 00:00
20/09/2021 14:00
21/09/2021 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 146-384544
Обявление за поръчка
30/07/2021 00:00