Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранен каскаден рамков договор за услуги за организирането на мероприятия ...
Възлагащ орган:
European Education and Culture Executive Agency (EACEA)
Дата на публикация в TED:
27/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
09/09/2021
Статус:
Затворена
Информация
EACEA/2021/OP/0002
Многостранен каскаден рамков договор за услуги за организирането на мероприятия и промоционални действия, включително щандове...
Предметът на тази покана за участие в търг е предоставяне на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, и по-специално на медийния отдел, отговарящ за изпълнението на направление „Медиа“ към програма „Творческа Европа“, както и на Европейската комисия, по-специално на програмния отдел за подпомагане на сектора на аудио-визуалното съдържание и медиите на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, с услуги, свързани с организирането на мероприятия и рекламни дейности, включително щандове, на основни аудио-визуални пазари.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/about-eacea_en
Най-добро съотношение качество/цена
30,000,000.00 EUR
30,000,000.00 EUR
79952000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79952000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/07/2021 00:00
09/09/2021 16:00
13/09/2021 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 143-379155
Обявление за поръчка
27/07/2021 00:00