Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Ефективно и хармонизирано прилагане на пакета за мобилност 1
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
08/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
17/09/2021
Статус:
Затворена
Информация
MOVE/2021/OP/0006
Ефективно и хармонизирано прилагане на пакета за мобилност 1
Предметът на тази покана за участие в търг е разработването на насоки и обучителни материали по социални правила, технически правила, правила за безопасност и пазарни правила в сектора на автомобилния транспорт, след приемането на пакета за мобилност I, както и извършване на свързани дейности по обучение и разпространение. Работата трябва да се основава на резултатите от предишния проект, наречен TRACE (прилагане на хармонизиран контрол от транспортните регулаторни органи), който има за цел разработването на европейски хармонизиран формат за обучение за правоприлагащите органи, които контролират спазването на правилата за шофиране и времето за почивка в търговския автомобилен транспорт. Разработените документи и извършените дейности в рамките на този проект ще допринесат за постигане на общо разбиране на новите действащи правила и тяхното последователно и ефективно прилагане в целия ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
60100000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
60100000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/07/2021 00:00
17/09/2021 12:00
20/09/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 141-371594
Поправка
23/07/2021 00:00
2021/S 130-344249
Обявление за поръчка
08/07/2021 00:00