Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по мониторинг и анализ на медиите в Люксембург
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
03/09/2021
Краен срок за получаване на оферти:
04/10/2021
Статус:
Затворена
Информация
COMM/AWD/2021/542
Услуги по мониторинг и анализ на медиите в Люксембург
Ежедневен медиен мониторинг на новини в печатни, онлайн и аудио-визуални медии и медиен анализ в Люксембург за нуждите на Европейския парламент, на английски език.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
170000.00 EUR
170000.00 EUR
92400000
LU
Условия за участие
Вж. тръжните документи.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/09/2021 00:00
04/10/2021 17:00
11/10/2021 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 171-443412
Обявление за поръчка
03/09/2021 00:00