Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучвания за приложимост в подкрепа на изпълнението на градивни елементи за тех...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
15/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2021
Статус:
Затворена
Информация
21.RTI.OP.113
Проучвания за приложимост в подкрепа на изпълнението на градивни елементи за технологията (TBB) на CapTech Air
Целта на сключения рамков договор е да се подпомогнат държавите членки при изпълнението на стратегическия план на CapTech Air и свързани TBB пътни карти чрез изпълнение на проучвания за техническа приложимост за кандидати на избрани обещаващи проекти.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eda.europa.eu/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
800,000.00 EUR
800,000.00 EUR
73200000
BE
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/07/2021 00:00
30/09/2021 17:00
01/10/2021 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 135-358119
Обявление за поръчка
15/07/2021 00:00