Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на аудио-визуални услуги и услуги по поддръжка за Съвета на Европей...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
17/09/2021
Краен срок за получаване на оферти:
24/11/2021
Статус:
Затворена
Информация
UCA 21/039
Предоставяне на аудио-визуални услуги и услуги по поддръжка за Съвета на Европейския съюз/Европейския съвет и аудио-визуални...
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се сключи рамков договор с един доставчик за аудио-визуални услуги, за да се покрият нуждите на Съвета на Европейския съюз/Европейския съвет и на ЕСВД.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
Най-добро съотношение качество/цена
92100000
LU0 / BE10
Additional CPV Supplementary CPV
64228000
64200000
50300000
51310000
72000000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/09/2021 00:00
24/11/2021 16:00
26/11/2021 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 181-467535
Обявление за поръчка
17/09/2021 00:00