Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно въвеждането на устойчиво управление на горите в съответствие с...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
03/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
14/07/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.1/ETU/2015/0018.
Проучване относно въвеждането на устойчиво управление на горите в съответствие със стратегията на ЕС за биоразнообразие и...
Горите покриват около 40 % от територията на ЕС. Те представляват забележителни екосистеми и са ценен природен ресурс. Текущите политики на ЕС за растеж в биоикономиката и използване на възобновяеми енергийни източници се очаква да задвижат търсенето за дърва и дървесина, като това се оказва както възможност, така и ново предизвикателство. Една от най-вероятните последици е засилването на управлението на горите и отстраняването на биомаса, при което се трансформират горските екосистеми и тяхното разпределение сред цялостния пейзаж.Това проучване трябва да подпомогне Комисията да разбере до каква степен договорените екологични принципи и насоки в цяла Европа за „Устойчиво управление на горите“ се прилагат към днешните операции по планиране, управление и използване на земя в „реалната ситуация“; да идентифицира проблемните области и да предприеме мерки спрямо заплахите; и накрая да изработи обещаващи практики и решения, които могат да позволят оптимизиране на управлението на горите за адаптиране към новите изисквания на горските екосистеми, като защитава тях и тяхното биоразнообразие по-ефективно от сега.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
03/06/2015 00:00
N/A
06/07/2015 16:30
07/07/2015 00:00
14/07/2015 16:00
28/07/2015 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 105-189919 Обявление за поръчка 03/06/2015 00:00